MEJÄ

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen eli MEJÄ-kokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Kokeisiin osallistumisoikeus on kaikilla Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävillä koirilla, joilla on näyttelypalkinto.

MEJÄ -kokeessa luokkia on kaksi, avoin ja voittajaluokka. Kun koira on saavuttanut kaksi kertaa ensimmäisen palkinnon avoimesta luokasta, siirtyy koira kilpailemaan voittajaluokkaan eikä voi enää kilpailla avoimessa luokassa. Jäljestämisvalion arvon (FIN JVA) koira voi saavuttaa Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. Kulloinkin voimassaolevat säännöt kannattaa tarkastaa Kennelliitosta.

Jäljellä